Back to top

Moedervriendelijk beleid

 • Ik mag zelf kiezen wie mij zal begeleiden (partner, moeder, vader, zus, broer, vriendin, vriend, …) Hierdoor zal ik mij beter voelen.
 • Ik mag eten en drinken indien ik dit wens en zolang dit medisch verantwoord blijft. Hierdoor zal ik meer energie hebben.
 • Tijdens de arbeid heb ik de vrije keuze van bewegen. Ik kan hierbij gebruik maken van warmte, massage, de bal, … Wisselen van houdingen hebben een positieve invloed op de arbeid. Ik zal hierdoor  de pijn beter aan kunnen. 
 • Ik mag zelf beslissen welke baringshouding ik aanneem, tenzij deze medisch niet verantwoord is. Hierdoor zal ik actiever aan de bevalling kunnen meewerken.
 • Invasieve handelingen, zoals het inleiden van de bevalling, het kunstmatig breken van de vliezen, het toedienen van medicatie, het systematisch inknippen, worden zoveel mogelijk vermeden en enkel toegepast indien deze om medische reden noodzakelijk zijn. Deze kunnen de aanleiding zijn tot het vertraagd op gang komen en/of mislukken van de borstvoeding.
 • Huid op huidcontact onmiddellijk na de geboorte zal ervoor zorgen dat:
  - Mijn baby voldoende warm heeft
  - Mijn baby zelf de borst kan zoeken via  mijn lichaamsgeur
  - Mijn baby minder stress heeft
  - Mijn baby optimale vitale functies heeft (ademhaling, hartslag)
  - Mijn band met mijn baby sterker wordt
  - Mijn baby minder energie verbruikt
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018