Back to top

Foetale monitoring

Als baby-en moedervriendelijk ziekenhuis vinden wij het als team zeer belangrijk om het natuurlijk verloop van de arbeid en bevalling te respecteren. We wensen u hierin professioneel te begeleiden met de nodige aandacht voor het comfort van moeder en kind.

Volle, intense arbeid, voornamelijk de laatste fase en de geboorte zelf, hebben een enorme impact op uw ongeboren kind. Wij hechten er daarom veel belang aan om uw baby van dichtbij te volgen.  Dit gebeurt door een continue meting van de harttonen, zelfs tijdens een onderwaterbevalling. Deze meting geeft ons een schriftelijke weergave van de foetale harttonen die ons een beeld geeft van het foetaal welzijn.

Indien u deze manier van monitoring storend vindt, kunnen de harttonen met tussenpauzes gemeten worden met een doptone. Deze methode geeft ons echter geen schrfitelijke weergave van het foetaal hartritme.

Beide methodes zorgen voor een veilige opvolging van de baby, doch de eerste methode geniet onze voorkeur.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018