Back to top

EENHEID VOOR PSYCHIATRISCHE SPOEDGEVALLENINTERVENTIE

Wat is EPSI?

Wij zijn een zelfstandige psychiatrische eenheid binnen de spoeddienst van het AZ Sint-Jan  Brugge AV in samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge.
Wij verlenen hulp aan mensen met acuut onhoudbaar psychisch lijden, 24 uur op 24.

Voorbeelden van crisissituaties:

 • zelfmoorddreiging of -poging
 • onhoudbare angst of depressie
 • verwardheidstoestanden
 • verslavingsproblemen - alcohol, drugs, medicatie, andere
 • uit de hand gelopen familiale of relationele ruzies

Waarom EPSI?

Bij noodgevallen van psychische aard is gespecialiseerde zorg even belangrijk als bij ernstig fysiek letsel.
EPSI verleent u als betrokken persoon een complete psychiatrische zorg:

 • Snel – we verlenen dringende zorg en zoeken tegelijk naar vervolgzorg op maat van uw specifieke noden
 • Veelzijdig – wij zijn een team van psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en sociaal werkers om samen antwoorden te bieden aan uw diverse noden
 • Betrokken – wij werken nauw samen met uzelf en – indien wenselijk – uw familiale en sociale omgeving, uw huisarts en andere hulpverleners

Hoe verloopt een crisisinterventie?

Bij crisis Contacteer indien mogelijk best eerst uw huisarts of hulpverlener
Naar EPSI                   U treft ons team op de Spoeddienst van het AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende, Ruddershove 10 te Brugge
Op EPSI

Onze interventie bestaat erin om:

1. dringende eerste hulp te bieden, afgesteld op de aard van de crisis

2. vervolgens toe te werken naar ofwel:

 • ontslag met of zonder ambulante vervolgzorg
 • opname op een gespecialiseerde dienst.

Vaak kunnen we een opname voorkomen dankzij de combinatie van:

 • onze intense zorg tijdens de crisis
 • onze focus op het snel op gang brengen van het kader voor nazorg

Beleidsarts

Dr. Jürgen De Fruyt, psychiater

Hoofdverpleegkundige

Martine Maes

Adjunct hoofdverpleegkundige: 

Steven Van Renterghem

 

 

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 2 november 2023