Back to top

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De patiënt heeft recht op bescherming van zijn/haar persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en in het bijzonder met betrekking tot de informatie die verband houdt met zijn/haar gezondheid. Het recht op bescherming van de intimiteit van het privéleven met betrekking tot de gezondheid wordt met andere woorden erkend als een volwaardig patiëntenrecht. De patiënt heeft ook het recht op ruimtelijke privacy. De lokalen waarin de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar plaatsvindt, moeten de nodige intimiteit voor de patiënt waarborgen. Bovendien mogen bij de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar enkel die personen aanwezig zijn wiens aanwezigheid beroepshalve vereist is.

De tweede paragraaf van artikel 10 voorziet in een inmengingsverbod met betrekking tot de uitoefening van dit recht. In uitzonderlijke omstandigheden wordt inmenging toch toegestaan indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • De inmenging moet bij wet voorzien zijn;
  • De inmenging dient verantwoord te zijn door een legitiem doel;
  • Bescherming van de volksgezondheid;
  • Bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 januari 2017