Back to top

Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar

Dit recht is een specifieke toepassing van het recht op zelfbeschikking. Het is van groot belang met het oog op het vertrouwen van de patiënt in de beroepsbeoefenaar. Door zijn/haar keuze te wijzigen kan de patiënt bovendien uiting geven aan zijn/haar onvrede over de behandeling. Het recht op vrije keuze is eerst en vooral van belang vóór het ogenblik dat er sprake is van een individuele rechtsverhouding van de patiënt met een beroepsbeoefenaar.

De patiënt wordt het recht toegekend om zelf te kiezen op welke beroepsbeoefenaar hij/zij een beroep doet. Dit principe houdt ook in dat de patiënt achtereenvolgens verschillende beroepsbeoefenaars kan contacteren om vervolgens vrij te kiezen met welke beroepsbeoefenaar hij/zij een rechtsverhouding wenst aan te gaan. Eveneens volgt uit dit recht op vrije keuze dat de beroepsbeoefenaar enkel met toestemming van de patiënt het engagement dat hij/zij met deze aanging, kan overdragen aan een andere beroepsbeoefenaar. De patiënt kan zijn/haar keuze steeds herzien en zich tot een tweede beroepsbeoefenaar wenden ('second opinion'). Het principe van vrije keuze kan beperkt worden door de wet (beperkende regelingen in het kader van de arbeidsgeneeskunde, in de arbeidsongevallenwetgeving ...).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21 augustus 2020