Back to top

Trigeminus neuralgie

Trigeminus neuralgie is een pijn die voorkomt in het gebied van de ‘nervus trigeminus’ in het gelaat. Het gaat om een hevige pijn die in korte aanvallen van enkele seconden voorkomt. Dit wordt meestal vergeleken met een ‘elektrische’, ‘schietende’ of ‘stekende’ pijn. Deze pijnscheuten komen ook aan 1 zijde van het gelaat voor en kunnen worden uitgelokt door bv. aanraking, kauwen, tocht …

In de eerste plaats wordt altijd een medicamenteuze behandeling gestart. Indien dit onvoldoende helpt, zijn er nog andere behandelingsopties (operatief of via de pijnkliniek). Hiervoor hebben we een nauwe samenwerking met de dienst neurochirurgie en de pijnkliniek.

Een mogelijke oorzaak van deze pijn is een druk van een bloedvat op de zenuw ter hoogte van de hersenstam. Daarom wordt altijd een NMR van de hersenen verricht. Indien dit aanwezig is, kan een operatieve behandeling helpen. Zoniet, wordt u verwezen naar de pijnkliniek indien de medicatie onvoldoende helpt.

Bij vermoeden van trigeminus neuralgie kan door de huisarts zelf een dringende raadpleging worden gevraagd via het secretariaat neurologie op 050/45.23.70 (met hierbij de vermelding van vermoeden van trigeminus neuralgie).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021