Back to top

Kind in nood – kindermishandeling

Ben je zelf het slachtoffer van enige vorm van mishandeling of verwaarlozing of ben je bezorgd om een kind dat zich in dergelijke situatie bevindt, dan kan je in het ziekenhuis terecht.
We luisteren naar je verhaal en gaan samen op weg om verdere hulp in te schakelen.

Wat is mishandeling?

Bij mishandeling denken we aan gewelddadige interactie van fysische, psychologische of seksuele aard.
Ook verwaarlozen van de noden van een kind is mishandeling.
Vaak gaat het ook om onmacht…
Een ouder weet soms niet hoe een kind te laten luisteren of stoppen met vervelend gedrag. Het kan ook zijn dat de ouder andere zorgen heeft en hierdoor niet voor een kind kan zorgen of weinig verdraagt…
Mishandeling gebeurt door een ouder, een verzorger, familie of kennissen…

Wat doet het ziekenhuis?

Binnen het ziekenhuis willen we kinderen die mishandeld worden helpen zodat de mishandeling stopt. We zijn alert op signalen van mishandeling en doen er iets mee.
Binnen het ziekenhuis hebben we een team bestaande uit een psychologe, een maatschappelijk assistente en een kinderarts. Zij houden maandelijks een bespreking en werken samen in situaties die mishandeling doen vermoeden.
Wij werken regelmatig samen met het Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen en andere diensten binnen de Bijzondere Jeugdzorg.

Als u vragen heeft over mishandeling kan U een afspraak maken met uw huisarts of kinderarts om hierover te praten.
U kan ook contact opnemen tijdens de kantooruren met het nationaal nummer 1712, dit is gratis en anoniem.

De dienst staat onder leiding van algemeen kinderarts, dr. Anne D’Hooghe, die bijkomende opleidingen volgde omtrent kindermishandeling.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16 februari 2018