Back to top

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een bewegingsstoornis. De ziekte is erg onvoorspelbaar en de beperkingen waarmee de patiënt te maken krijgt, vragen heel specifieke aandacht en zorg. Omgaan met de diagnose van de ziekte van Parkinson is daarom niet gemakkelijk.

Geïntegreerd zorgprogramma

In het AZ Sint-Jan Brugge AV staan we steeds voor u klaar en bieden we u oplossingen voor elk aspect van uw ziekte. Samen met andere diensten in het ziekenhuis hebben we een speciaal, geïntegreerd zorgprogramma ontwikkeld voor de behandeling. Uw behandelende neuroloog coördineert deze behandeling en zorgt voor eventuele aanpassingen van de medicatie. Dat is nodig om de symptomen maximaal onder controle te houden. De dienst Revalidatie helpt daarnaast met een intensief revalidatieprogramma. Indien nodig, staan ook een gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige, logopedist en/of psycholoog voor u klaar. We werken ook actief samen met de Vlaamse Parkinson Liga.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 7 november 2023