Back to top

Behandelingen

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV biedt parkinsonpatiënten een zorgprogramma op maat. De behandeling van de ziekte is daarom afhankelijk van uw vragen en behoeften.

Revalidatieprogramma

Lichaamsbeweging is van cruciaal belang voor elke parkinsonpatiënt. Zo behoudt u zo lang mogelijk een vlotte beweeglijkheid. Het revalidatieprogramma bestaat uit oefeningen met een focus op de kernsymptomen van de ziekte. Met de oefeningen stimuleren we lichaamsbeweeglijkheid, verbeteren we uw houding en leert u uw evenwicht behouden:

  • Groepslessen met 5 deelnemers
  • 10 weken lang
  • 1 namiddag in de week ongeveer 1 uur les

Heeft u na het programma specifieke revalidatienoden, dan verwijst uw behandelende neuroloog u opnieuw door naar de revalidatiearts voor een programma op maat.

Actieve, gezonde levensstijl

Na de 10 revalidatielessen voelt u zich veel fitter en weerbaarder. Het is de bedoeling dat dit programma u op weg helpt om ook in uw dagelijks leven een gezonde, actieve levensstijl aan te houden. De oefeningen uit het revalidatieprogramma helpen daarbij.

Kinesitherapie

Krijgt u onvoldoende lichaamsbeweging? Dan kan de revalidatiearts aanvullende kinesitherapie thuis voorschrijven. Het revalidatieteam overlegt met de kinesist om de behandeling zo goed mogelijk op uw programma aan te sluiten.

Parkinsonverpleegkundige

Bij onze gespecialiseerde parkinsonverpleegkundige vindt u een luisterend oor voor al uw bijkomende vragen. Zij staat u met raad en daad bij, bijvoorbeeld bij het in orde brengen van de nodige attesten, in samenwerking met onze Sociale Dienst. U en uw eventuele mantelzorger(s) kunnen steeds bij de verpleegkundige terecht voor bijkomende informatie, of gewoon voor een gesprek over de zaken die u dwarszitten. 

Logopedist

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan de stem zwakker of de spraak minder verstaanbaar worden of kan slikken moeizamer verlopen. In dit geval verwijst uw neuroloog u door naar een gespecialiseerde logopedist. De logopedist helpt met specifieke oefeningen. Vaak doen we eerst een slikonderzoek op de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten.

Psycholoog

Misschien hebben u en/of uw mantelzorger(s) psychologische ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het verwerken van de diagnose of bij bepaalde stadia van de ziekte. Dat gebeurt vaker. In dit geval kan de neuroloog u doorverwijzen naar een psycholoog met ervaring in de neuropsychologie. De psycholoog kan u en uw mantelzorger(s) in gezamenlijke of individuele gesprekken bijstaan bij het omgaan met de moeilijkheden die u in het dagelijkse leven tegenkomt. Eventueel doet de psycholoog onderzoek naar uw verstandelijke vermogens (cognitief functioneren) en biedt, waar zinvol, hier ook ondersteuning.

Botox

Zoals voor andere bewegingsstoornissen kan een behandeling met botox aangewezen zijn, met name om speekselvloed tegen te gaan.

Meer informatie

Bekijk ook onze brochure Weerbaar en fitter met Parkinson? (pdf) over het revalidatieprogramma voor parkinsonpatiënten. Of kijk op de website van de Vlaamse Parkinson Liga voor praktische tips, interessante activiteiten en ervaringen van andere parkinsonpatiënten.

Dankzij 10 revalidatielessen voelt u zich veel fitter en weerbaarder.
Met het revalidatieprogramma stimuleren we lichaamsbeweeglijkheid, verbeteren we uw houding en leert u uw evenwicht behouden.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017