Back to top

Symptomen

Vaak zijn er geen klachten. Ongeveer 10 procent van de patiënten heeft echter wel klachten, zoals pijn. Deze pijn is doorgaans brandend van aard en verbetert niet bij rust. Als de botmisvorming dichtbij een gewricht is, kan er zich artrose vormen. Dit kan eveneens pijn veroorzaken. De zenuwen kunnen ook bekneld raken door de botmisvorming. Bij aantasting van de schedelbasis kan bijvoorbeeld druk komen te staan op de gehoorzenuw, waardoor gehoorverlies kan optreden. Op bepaalde plekken kan de abnormale botgroei zichtbare afwijkingen veroorzaken. Bij het onderbeen kan de botmisvorming zorgen voor een buiging, waardoor lopen lastiger wordt en rugpijn kan ontstaan.

Broze botten

Het abnormale bot dat bij de ziekte van Paget wordt gevormd, is brozer dan normaal bot en kan bij een val of een ander trauma gemakkelijker breken. Hoewel dit zeer zelden voorkomt, bestaat de kans dat er zich een tumor ontwikkelt in het aangetaste bot. Deze tumoren kunnen zowel goed- als kwaadaardig zijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017