Back to top

Onderzoeken

Om vast te stellen of uw kind een verhoogd risico op wiegendood heeft, doen we eerst een oogbolcompressie en een hartonderzoek. Daarna volgt een slaaponderzoek.

Vooronderzoek

Vaak doen we een vooronderzoek voordat we een slaaptest doen. Dokter Degomme voert dit onderzoek uit als uw baby de gecorrigeerde leeftijd van 4 weken heeft. Gecorrigeerde leeftijd betekent 4 weken na de oorspronkelijke vermoedelijke bevallingsdatum (na 40 weken zwangerschap). We doen dan een hartonderzoek (elektrocardiogram/ EKG) en een oogbolcompressietest. Zo meten we een eventuele onrijpheid van het onwillekeurige zenuwstelsel. Is het onwillekeurig zenuwstelsel nog onvoldoende ontwikkeld? Dan kan dit een voorteken voor wiegendood zijn.

Oogbolcompressie & Hartonderzoek

We maken eerst een 'normaal' hartfilmpje. Daarna registreren we de werking van het hart terwijl dokter Degomme druk uitoefent op de oogbollen van uw kindje. Het is belangrijk dat u uw kind niet onmiddellijk troost als het begint te huilen. De baby moet uit zichzelf opnieuw rustig worden.

Slaaponderzoek (PSG)

Een slaaponderzoek is een polysomnografie (PSG). Met dit onderzoek sporen we een eventueel verhoogd risico op wiegendood op. Dit slaaponderzoek gebeurt alleen op doorverwijzing van een huisarts of kinderarts. Een slaaponderzoek sluit geen wiegendood uit; het toont alleen aan wanneer een kind een hoger risico heeft dan gemiddeld op wiegendood. Het onderzoek voeren we uit als uw baby de gecorrigeerde leeftijd van 8 weken heeft. Gecorrigeerde leeftijd betekent 8 weken na de oorspronkelijke vermoedelijke bevallingsdatum (na 40 weken zwangerschap).

  • Een slaaponderzoek is elke nacht mogelijk op afspraak. Op de afgesproken dag schrijft u zich om 17 uur in bij de opnamedienst (neem een groen etiket met volgnummer). Het slaaponderzoek gebeurt op de kinderafdeling (14de verdieping) van campus Sint-Jan.
  • Uw kind draagt 8 uur lang elektroden en sensors om verscheidene parameters te registreren. De computer slaat al deze gegevens op. De volgende ochtend verwijderen we alle elektroden en sensors.
  • Dokter Degomme bekijkt de resultaten en beoordeelt of de test normaal is. Een slaaptest is abnormaal als er te lange adempauzes (apnoe) optreden, als er een belangrijke daling van de hartslag optreedt (bradycardie) of als er saturatiedalingen zijn.
  • Het ontslag is de volgende dag rond 11 uur, nadat u dokter Degomme hebt gesproken. Is de arts afwezig? Of valt het onderzoek tijdens het weekend? Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk met het resultaat.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017