Back to top

Onderzoeken

Omdat er veel vormen van vasculitis bestaan, met uiteenlopende klachten, verschillen de onderzoeken van patiënt tot patiënt. In elk geval doet de arts een grondig nazicht van alle klachten en ook een grondig lichamelijk onderzoek. Hiernaast gebeurt ook een uitgebreid bloed- en urineonderzoek.

Beeldvorming

Afhankelijk van de aard van de klachten kan ook beeldvorming van het lichaam gebeuren, zoals een röntgenfoto van de longen of een echografie van de buik. Soms worden ook scanners ingezet, zoals een CT-scan, een NMR, een botscan of zelfs een PET-CT-scan. Die laatste is een speciaal type scanner die zoekt naar alle plaatsen van ontsteking in het lichaam. Soms zijn ook andere onderzoeken, zoals een elektromyografie (zenuwtest), oogonderzoeken, huidonderzoeken of een punctie van het ruggenmergvocht aangewezen.

Biopsie

Om de diagnose te bevestigen, moeten we soms een biopsie doen van aangetast weefsel, bijvoorbeeld een huidbiopsie, nierbiopsie of spierbiopsie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017