Back to top

Behandelende diensten

Vasculitis wordt behandeld door de dienst Reumatologie. Door de complexiteit en de variatie in symptomen, wordt bij de diagnose en de behandeling meestal een multidisciplinair team van verschillende soorten specialisten ingezet.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 17 maart 2017