Back to top

Onderzoeken

Wanneer er besmetting met tuberculose wordt vermoed, kan u volgende testen krijgen:

Tuberculinehuidtest (THT) / mantouxtest / intradermotest

2 eenheden tuberculine (0,1 ml PPD RT 23 SSI) wordt in de huid (intradermaal) midden op de onderarm ingespoten. 3 tot 5 dagen later is het resultaat vaak duidelijk.

  • Geen reactie is dikwijls geen besmetting. Eventueel wordt 2 maanden later de test herhaald ter controle.
  • Als de huid is opgezet en/of verhard, dan is er sprake van TBC. U bent niet noodzakelijk ziek of besmettelijk.
  • Bij twijfel: bijkomend bloedonderzoek (Interferon Gamma Release Assay of IGRA-test) kan latente tuberculose bevestigen.

Een longfoto (RX-thorax) bepaalt de verdere behandeling. Een normale longfoto betekent meestal dat de patiënt niet ziek noch besmettelijk is voor anderen.

Bacterieel onderzoek

Het bacterieel onderzoek van opgehoeste slijmen uit de luchtwegen (sputum) is essentieel voor de bevestiging van de diagnose, voor de behandeling, voor de selectie van antibiotica en om te bepalen of u besmettelijk bent. U moet op drie opeenvolgende ochtenden de ochtendslijmen opvangen en afgeven voor microscopisch onderzoek en kweek in het labo. Kan u geen slijmen ophoesten? Dan kan een zoute vloeistof worden gebruikt om de slijmen los te krijgen. Een bronchoscopisch onderzoek, met een kleine longspoeling (bronchoalveolaire lavage), kan ook voldoende slijmen opleveren voor het bacterieel onderzoek. De uitslag van de bacteriële kweek kan soms pas na 6 weken duidelijk zijn.

Besmetting controleren

Als bij u TBC is vastgesteld, wordt bij mensen uit uw onmiddellijke omgeving nagegaan of ze ook besmet of ziek zijn. Ook hier wordt een tuberculinehuidtest ingezet en/of een longfoto genomen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017