Back to top

Symptomen

Tranende ogen kunnen diverse oorzaken hebben:

Hypersecretie

Hypersecretie is een verhoogde productie door de traanklier. Het zijn reactieve tranen, die ontstaan als reflex op een beschadigd hoornvlies (cornea). De meest frequente oorzaak is droogtekeratopathie: meerdere wondjes in het hoornvlies. Patiënten hebben dan constant een schurend gevoel (zandkorrelgevoel) in hun oog.

Verminderde pompfunctie

De anatomie en functie van de oogleden kunnen verstoord raken, bijvoorbeeld door leeftijdsgebonden slapheid (laxiteit), verlamming (parese) of na een operatie. In dat geval kunnen de tranen niet meer goed worden weggepompt en ontstaan tranende ogen.

Obstructie van het traanafvoersysteem

Proximale stenose veroorzaakt vernauwingen (stenoses) ter hoogte van een traanpunt (canaliculus). Hierdoor wordt de traanafvoer door het traanafvoersysteem geblokkeerd. De meest frequente oorzaken zijn ooginfecties (herpes). De vernauwingen kunnen ook ontstaan door medicijnen zoals Taxotere. Hierdoor kan de patiënt een brandende (inflammatoire) reactie krijgen bij het slijmvlies in de traanafvoerkanalen (canaliculi). Het slijmvlies zwelt op en er ontstaat eerst een kleine vernauwing (substenose). Later kan dit een volledige vernauwing worden doordat de slijmvlieswanden gaan verkleven.

Distale stenose

Indien de vernauwing ter hoogte van de traanzak en het neustraankanaal (ductus nasolacrimalis) ligt, spreekt men van een distale stenose. Dit kan het gevolg zijn van een vroegere neusfractuur, traanzakcyste of tumor. Wanneer er geen oorzaak gevonden wordt, spreekt men van een PANDO (Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction).

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017