Back to top

Symptomen

Bij het stellen van de diagnose richten we ons op een lijst van criteria opgesteld door de Amerikaanse Vereniging van Reumatologen:

 • Vlindervormige huiduitslag in het gezicht
 • Schijfvormige (discoïde) huidafwijkingen
 • Overgevoeligheid voor zonlicht
 • Aften in mond of neus
 • Gewrichtsontsteking (artritis)
 • Ontsteking van hartvlies (pericarditis) of longvlies (pleuritis)
 • Nierafwijkingen
 • Neurologische afwijkingen: toevallen (epilepsie) of psychose
 • Tekort aan rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes
 • Aanwezigheid van bepaalde antilichamen in het bloed, zoals anti-dsDNA of anti-Sm antistoffen, antifosfolipiden antistoffen, anticardiolipiden antistoffen en/of lupus anticoagulans
 • Aanwezigheid van antinucleaire antilichamen (ANA)
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017