Back to top

Onderzoeken

De diagnose van het syndroom van Sjögren wordt vooral gebaseerd op uw klachten en op het lichamelijk onderzoek. Het vermoeden van de diagnose kan ondersteund worden door bloedonderzoek, oogonderzoek en/of een biopsie.

Bloedonderzoek

Het bloed wordt in het labo gecontroleerd op de aanwezigheid van antiSSA- en/of antiSSB antilichamen. Dit ondersteunt sterk de diagnose syndroom van Sjögren.

Oogonderzoek

Bij het oogonderzoek wordt de traanproductie gemeten en het hoornvlies beoordeeld. Ook wordt gekeken hoeveel traanvocht uw ogen aanmaken, door een klein strookje filterpapier in het onderste ooglid te plaatsen. Dit is de schirmertest. Na vijf minuten wordt dit stripje verwijderd en dan kan de hoeveelheid traanvocht die door het strookje filterpapier is opgenomen, worden gelezen. Na dit onderzoek wordt er een groene kleurstof in de ogen gebracht waardoor de oogarts eventuele uitdrogingseffecten en beschadigingen aan het hoornvlies kan opsporen.

Speekselbiopsie

Mocht er na het bloed- en oogonderzoek nog steeds twijfel zijn over de diagnose, dan kan een speekselklierbiopsie worden overwogen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017