Back to top

Symptomen

Door de verhoogde ademinspanning en door het steeds opnieuw kort ontwaken, wordt de normale slaap verstoord. Daardoor verliest de slaap haar verkwikkende werking. Het gevolg is slaperigheid overdag.

Slaperigheid, concentratieproblemen en een onfit gevoel

Sommigen vallen overdag in slaap op momenten dat ze minder aandachtig zijn, bv. tijdens het lezen van de krant, tv-kijken, een gesprek voeren of autorijden. Anderen worden wakker met een droge mond, pijnlijke keel of hoofdpijn. Mensen met slaapapneu kunnen zich onfit voelen ’s morgens en concentratieproblemen hebben.

Fysieke gevolgen

Door de onrustige slaap bestaat de kans op nachtelijk urineren, bloeddrukstoornissen, een zuurstoftekort overdag en een vochtopstapeling in het lichaam, onder andere in de voeten. Slaapstoornissen verhogen ook de kans op hartinfarct, vaatlijden en (hersen)trombosen.

Klachten bedpartner

Iemand met slaapstoornissen is zich daar vaak niet van bewust, behalve het onfitte, slaperige gevoel overdag. De bedpartner daarentegen hoort het snurken, neemt de onrustige slaap waar en hoort vaak ook dat de adem periodiek ophoudt. Een ademstilstand wordt typisch opgevolgd door onvrijwillige bewegingen en enkele diepe, vaak luid snurkende adembewegingen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017