Back to top

Behandelingen

Bij een klassieke schildklieroperatie wordt een insnede gemaakt laag in de hals, boven het borst- en sleutelbeen. Daarlangs wordt de schildklier verwijderd. Afhankelijk van het probleem kan besloten worden de volledige schildklier, alleen de linker- of rechterschildklierlob en/of het middengedeelte van de schildklier dat beide lobben met elkaar verbindt (de isthmus) weg te nemen.

Robotchirurgie

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is het eerste ziekenhuis in België dat robotchirurgie inzet bij schildklieringrepen. In bepaalde gevallen kan met het Da Vinci robotsysteem de volledige schildklier of een van beide schildklierlobben via een insnede in de oksel verwijderd worden. Bij zo’n transaxillaire schildklieroperatie wordt geen spier doorgesneden en wordt ook een halsinsnede vermeden. Doordat we gebruikmaken van een natuurlijke driehoek tussen de twee koppen van de sternocleidomastoïdeusspier en we de prethyroidale spieren opheffen, worden er geen spieren doorgesneden. Dat vermindert de postoperatieve halspijn. De uitstekende 3D-visualisatie en haarfijne dissectie zorgen ook voor minder terugkerende schade, minder postoperatief calciumtekort (hypocalcemie) en minder nabloeding.

Zodoende verloopt de genezing van de patiënt vlotter en met de best mogelijke cosmetische resultaten. Dankzij de okselincisie van 5 centimeter kunnen ook, meer dan bij gangbare endoscopische procedures, schildkliernodules tot 5 cm diameter verwijderd worden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017