Back to top

Behandelingen

De strabismusoperatie is vaak de gekozen behandeling. Dit is een operatie onder algemene verdoving. Er wordt een incisie gemaakt in het bindvlies (conjunctiva), parallel met het hoornvlies (cornea). Van daaruit wordt de spier opgezocht die het scheelzien veroorzaakt. Deze wordt losgemaakt en verplaatst. Bij recessie wordt de spier naar achteren verplaatst, waardoor zijn werking wordt afgezwakt. Bij resectie wordt de spier naar voren verplaatst, waardoor zijn werking wordt versterkt. Het bindvlies wordt gesloten met oplosbare hechtingen. De volgende dagen is het nog rood en opgezwollen (oedemateus). De patiënt mag dezelfde dag naar huis.

Of tot de operatie wordt overgegaan, hangt af van de oorzaak van de aandoening:

Lui oog

De eerste taak bij scheelzien is ervoor zorgen dat het luie/scheelstaande oog gestimuleerd wordt. Dit kan door het andere oog een paar uur per dag af te plakken (amblyopietraining). Later, wanneer het gezichtsvermogen verbeterd is, kan een strabismusoperatie worden uitgevoerd. Ook na de operatie moet het oog afgeplakt worden. Tot aan de leeftijd van 7 jaar kan het gezichtsvermogen beïnvloed worden door training. Tot die leeftijd zijn regelmatige controles en mogelijke aanpassingen van de behandeling aangewezen.

Congenitaal scheelzien

Vanaf 10 maanden kan een baby met scheelzien worden geopereerd.

Infantiel en accommodatief scheelzien

Als een kind scheel kijkt omdat het verziend is, kan een bril met hypermetrope glazen (positieve glazen) uitkomst bieden. Doordat het kind nu zelf de lens niet meer hoeft op te spannen om scherp te zien, zal het minder scheelzien. Indien het kind met de bril op nog een beetje scheel kijkt, kan deze rest gecorrigeerd worden met een strabismusoperatie.

Verlamming

Wanneer scheelzien ontstaat door een beschadigde zenuw en verlamde spieren, bijvoorbeeld door een bloeding, infarct of tumor, kan de zenuw uit zichzelf herstellen. Daardoor kan de spier ook weer gaan werken. Indien er geen herstel optreedt, kan een strabismusoperatie uitgevoerd worden.

Aangetaste oogspier

Als een oogspier is aangetast door een evolutieve spierziekte zoals myasthenia gravis, kan een operatie worden afgeraden. De spieraandoening zal zich immers voortzetten en de operatie zal zijn effect snel verliezen. Als de aantasting stabiel is, zoals bij Graves’ oftalmopathie, kan wel een strabismusoperatie worden overwogen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017