Back to top

Symptomen

De klachten zijn afhankelijk van welk lichaamsdeel betrokken is. Vaak zijn de symptomen relatief mild en kunnen ze spontaan verdwijnen over de loop van enkele maanden tot jaren. Bij longaantasting kan u hinder hebben van hoesten, ademnood, pijn op de borstkas, vermoeidheid, vermagering of koorts.

Regelmatig heeft de patiënt geen klachten, maar worden zijn organen toch aangetast. Om die reden wordt steeds een algemeen screeningsonderzoek gedaan wanneer bij iemand sarcoïdose wordt vastgesteld.

Syndroom van Löfgren

Een acute gewrichtszwelling (artritis) bij sarcoïdose is meestal onderdeel van het syndroom van Löfgren. Bij dit syndroom heeft de patiënt last van koorts, algehele malaise, een triade van vergrote lymfeklieren bij de longen en borstholte en een plotse, pijnlijke gewrichtszwelling, meestal van beide enkels. Vaak zijn het niet de gewrichten zelf die gezwollen zijn, maar het weefsel rondom het enkelgewricht. Ook andere gewrichten, voornamelijk bij de benen, kunnen betrokken zijn. De gewrichtsklachten gaan meestal gepaard met verheven, gevoelige roodpaarse vlekken (erythema nodosum) op de onderbenen of armen. Dit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Sommige patiënten hebben ook last van een droge hoest, kortademigheid, vermoeidheid en/of koorts.

Deze vorm van sarcoïdose wordt behandeld door de dienst Reumatologie en is doorgaans zelflimiterend. De roodpaarse vlekken en de gezwollen lymfeklieren kunnen na enkele maanden verminderen en verdwijnen. Wel kunnen de gewrichtsklachten tot 2 jaar aanhouden. Bij een minderheid van patiënten blijft de gewrichtszwelling persisteren of flakkert deze later opnieuw op.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017