Back to top

Onderzoeken

Er is geen standaardtest die sarcoïdose aantoont. Daarom worden verschillende onderzoeken gedaan om mogelijke andere oorzaken uit te sluiten en om meervoudige orgaanaantasting op te sporen. Daarvoor worden de volgende onderzoeken mogelijk ingezet:

 • Onderzoek van de voorgeschiedenis van de ziekte (anamnese)
 • Klinisch onderzoek
 • Laboanalyse
 • Mantouxtest (priktest op de voorarm die TBC uitsluit)
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Echo van het hart (echocardiografie)
 • Longfunctieonderzoek
 • Longfoto (RX-thorax)
 • CT-scan van de borstkas
 • Echo en/of CT-scan van de buik (abdomen) en/of hersenen
 • Bronchoscopie
 • Echo van de luchtwegen (endobronchiale ultrasound/echogeleide biopsie/EBUS)
 • Afname van weefsel (biopsie), vaak uit de klieren in de ruimte tussen de longen (mediastinoscopie)
 • Oogonderzoek

Syndroom van Löfgren

In tegenstelling tot bij andere vormen van sarcoïdose, is het syndroom van Löfgren vaak meteen duidelijk door de zwelling van beide enkels en de aanwezigheid van vergrote lymfeklieren op de beeldvorming. De aanwezigheid van roodpaarse vlekken is niet noodzakelijk. Voor de vaststelling van de diagnose van het syndroom van Löfgren kunnen hiernaast de volgende onderzoeken plaatsenvinden:

 • Vochtafname uit een gewricht (gewrichtspunctie). De aanwezigheid van ontstekingscellen zonder kristallen of bacteriën bevestigt de diagnose.
 • Tuberculine huidtest sluit gewrichtszwelling door tuberculose uit.
 • Eventueel onderzoek andere orgaansystemen (zoals ogen en hart) op aantasting (zeldzaam bij syndroom van Löfgren).
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017