Back to top

Behandelingen

Vaak zijn de symptomen van sarcoïdose en de longaantasting mild. In deze gevallen hoeft er geen behandeling te worden gestart. Bij ruim 80 procent van de patiënten verdwijnt de ziekte spontaan over de loop van zo’n twee jaar. Wanneer er wel klachten zijn, worden deze vooral met medicijnen behandeld.

Gewrichtsklachten

Als de patiënt last heeft van gewrichtsklachten, kunnen pijnstillers of ontstekingsremmende middelen worden gebruikt.

Orgaanaantasting

Als de longen of andere organen zijn aangetast, kan een behandeling met steroïden (cortisone) worden gestart. Zo moeten de weefselophopingen, of granulomen, afnemen. Het kan zijn dat hierbij inhalatiemedicatie met cortisone wordt gebruikt. Bij onvoldoende effect of bij ernstige bijwerkingen van de steroïden kunnen ook andere medicijnen worden voorgeschreven.

Syndroom van Löfgren

De therapie start doorgaans met een behandeling met ontstekingsremmers (NSAIDs). Dit is dikwijls voldoende om de symptomen te onderdrukken. Vaak is een langdurige therapie met NSAIDs niet nodig, omdat de acute gewrichtszwelling gewoonlijk ook zelflimiterend is. Als deze behandeling onvoldoende effect geeft, is een cortisone-injectie in het ontstoken gewricht een alternatief. Deze corticosteroïden worden in een afbouwschema geïnjecteerd. Brengt deze behandeling geen verbetering of keert de zwelling terug? Dan kan er reumamedicatie worden voorgeschreven, zoals hydroxychloroquine of colchicine.

Patiëntenvereniging

Er is een actieve patiëntenvereniging waar u terecht kan voor informatie. Regelmatig worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. U kan dan bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen met andere patiënten. Meer informatie vindt u op www.sarcoidose.be.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017