Back to top

Behandelingen

Met klassieke middelen kunnen we de afweercellen aanpakken, met duurdere medicijnen (biologicals) kunnen de ontstekingseiwitten en/of de afweercellen selectief goed worden aangepakt. Met deze middelen wordt het afweersysteem ‘stilgelegd’, waardoor de reumatische ontstekingen tot rust komen. Omdat het afweersysteem dan minder actief is, wordt de gevoeligheid voor infecties iets groter. Daarom wordt een griep- en pneumokokkenvaccinatie op voorhand aangeraden.

Nauwgezet opvolgen

Om een chronische ontsteking goed onder controle te krijgen, is het belangrijk dat u uw medicijnen steeds op vaste tijden inneemt. Doet u dit niet, dan wordt er geen goede concentratie van het medicijn in het bloed opgebouwd en heeft het middel geen effect. Alleen bij bijwerkingen kan u stoppen met de medicijnen en moet u zo snel mogelijk met uw arts overleggen.

Keuze medicatie

Bij de medicijnkeuze kijkt uw arts naar de ernst van de ziekte, de mogelijke bijwerkingen en de reactie van uw lichaam en de heersende terugbetalingsmodaliteiten.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017