Back to top

Reuma

Reuma heeft vele betekenissen. Het is een verzamelnaam voor alle ziekten die betrekking hebben op het bewegingsstelsel. Reuma staat synoniem voor reumatoïde artritis, een van de meest frequente inflammatoire gewrichtsziekten. Wanneer een reumatoloog spreekt over reuma, dan wordt meestal verwezen naar de groep van inflammatoire gewrichtsaandoeningen, zoals reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans of kristalartritis.

Mechanisch en inflammatoire aandoeningen

Reuma omvat tientallen aandoeningen. Hierbij wordt meestal het onderscheid gemaakt tussen mechanische aandoeningen (zoals artrose, osteoporose of peesontstekingen) en inflammatoire aandoeningen (zoals reumatoïde artritis, spondylartropathie, jicht of vasculitis).

Auto-immune aandoening

De oorzaak van de meeste inflammatoire reumatische ziekten is op dit moment niet gekend. Bij veel aandoeningen is het immuunsysteem betrokken. We spreken dan ook over auto-immuunziekten, wat betekent dat uw afweersysteem ontregeld is en uw eigen weefsel ‘aanvalt’. Hierdoor kunnen chronische ontstekingen ontstaan. Het lichaamseigen weefsel dat wordt ‘aangevallen’ door het eigen immuunsysteem verschilt van ziekte tot ziekte, bijvoorbeeld het synoviaal vlies bij reumatoïde artritis of onder meer de huid bij systeemsclerose of de nieren bij systeemlupus. Niet-reumatische auto-immuunziekten zijn bijvoorbeeld multiple sclerose, diabetes mellitus type I en auto-immuun schildklierlijden.

Vooral vrouwen

Reumatische aandoeningen zijn niet zeldzaam. Ongeveer 1 procent van de Belgen lijdt aan reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew (spondylitis ankylosans) komt ongeveer even vaak voor. Men schat dat 1 op de 3 bezoeken aan de huisarts het gevolg zijn van klachten aan het bewegingsstelsel. Tot 10 procent van de Westerse bevolking wordt in zijn leven geconfronteerd met fysieke beperkingen door een aandoening van het bewegingsstelsel. Reuma komt vaker voor bij vrouwen, vermoedelijk spelen de vrouwelijke geslachtshormonen hierbij een rol.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017