Back to top

Behandelingen

In het verleden waren er geen goede medicijnen om reumatische aandoeningen goed onder controle te krijgen. Vaak werd reuma te laat ontdekt, wat leidde tot langdurige ontstekingen, misvormingen en invaliditeit. Met de komst van nieuwe medicijnen, zoals methotrexaat en leflunomide, kan reuma de laatste decennia beter onder controle worden gehouden. Voorwaarde is wel dat de reuma tijdig ontdekt wordt, zodat de medicatie tijdig kan worden gestart.

Biologische therapieën

Sinds de jaren 2000 is er een nieuwe generatie medicijnen: de biologische therapieën of biologicals. Met hun komst is de behandeling van reuma sterk verbeterd. De nieuwe behandelingen werken veel krachtiger en kunnen via inspuitingen of infusen worden toegediend. Nadeel is wel dat de nieuwe medicijnen enorm duur zijn. Daardoor worden de biologische therapieën alleen ingezet bij patiënten met ernstige ziekteactiviteit, of wanneer patiënten niet of onvoldoende reageren op de klassieke behandelingen. Hiervoor moet ook de adviserend geneesheer goedkeuring geven.

Keuze medicatie

Bij de medicijnkeuze kijkt uw arts naar de ernst van de ziekte, de mogelijke bijwerkingen en de reactie van uw lichaam en de heersende terugbetalingsmodaliteiten. Steeds weer maakt uw arts de afweging tussen de schade die de ziekte aan de gewrichten kan veroorzaken en de mogelijke bijwerkingen van een medicijn.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017