Back to top

Symptomen

Osteoporose geeft pas klachten wanneer er een botbreuk optreedt. Op jongere leeftijd komen polsfracturen het meest voor. Vaak weet men niet dat dit te wijten kan zijn aan osteoporose. Botbreuk kan wel een belangrijke voorbode zijn van meer ernstige wervel- en heupfracturen op latere leeftijd. Vanaf 55 jaar stijgt de kans op wervelfracturen, die bovendien kunnen leiden tot (chronische) rugpijn. Door verschillende wervelfracturen kan de patiënt een kromme rug krijgen, met krimpen tot gevolg. Dit kan problemen geven bij lopen en bij de ademhaling, omdat het volume van de borstkas afneemt.

Heupfractuur op latere leeftijd

De kans op een heupfractuur neemt toe bij het ouder worden. Deze fracturen hebben dikwijls de zwaarste gevolgen. Hierbij is een operatie meestal onvermijdelijk. Na de hospitalisatie volgt vaak een lange periode van herstel. Eén jaar na een heupfractuur zijn de meeste patiënten nog niet volledig hersteld en worden ze belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. Heupfracturen vergroten ook het risico op sterfte.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017