Back to top

Onderzoeken

Om te bepalen of u osteoporose heeft, worden de volgende onderzoeken gedaan:

Botdensitometrie

Een botdensitometrie (BMD) of dexascan is een eenvoudig en snel onderzoek, waarbij met een zeer lage dosis röntgenstralen de hoeveelheid kalk in het bot (botdichtheid) wordt gemeten. Aan de hand van deze gemeten botdichtheid, de leeftijd en bepaalde andere kenmerken kan men het risico op het oplopen van een osteoporotische botbreuk inschatten. Dit onderzoek kan ook gebruikt worden om het effect van een behandeling op de botmassa na te gaan.

Röntgenfoto

Een radiologisch onderzoek (röntgenfoto’s) kan alleen de gevolgen van osteoporose aantonen, zoals wervelinzakkingen of fracturen. Dit wordt gebruikt in de behandeling van osteoporose, niet om tot de diagnose te komen.

Bloedonderzoek

Via een bloedonderzoek kan men eventuele factoren die osteoporose in de hand werken opsporen, zoals een vitamine D-tekort, suikerziekte of een verhoogde schildklier- of bijschildklierwerking. Dit wordt gebruikt in de behandeling van osteoporose, niet om tot de diagnose te komen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017