Back to top

Symptomen

Ernstige obesitas gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen. Dit worden comorbiditeiten genoemd. Deze kunnen het leven aanzienlijk verstoren en zelfs verkorten. De klachten bij obesitas worden verdeeld in lichamelijke en in psychosociale klachten. Deze klachten hebben een negatief effect op de levenskwaliteit van de patiënt.

Lichamelijke klachten

Lichamelijke klachten ten gevolge van obesitas zijn bijvoorbeeld een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, longproblemen, hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, galstenen, spijsverteringsproblemen, slaapapnoe en menstruatiestoornissen

Psychosociale klachten

Onder psychosociale klachten verstaan we voornamelijk het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een minderwaardigheidsgevoel, depressie, sociaal isolement en discriminatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017