Back to top

Onderzoeken

Wanneer een myositis wordt vermoed, probeert uw arts eerst via een gerichte ondervraging en volledig lichamelijk onderzoek een oorzaak vast te stellen. Zo kunnen eerder banale oorzaken, zoals virale infecties en medicatie (bijvoorbeeld cholesterolverlagende medicatie) worden uitgesloten.

Wanneer de oorzaak van de klachten hierna nog niet duidelijk is, volgt vaak een aantal onderzoeken:

  • Uitgebreid bloedonderzoek, met verschillende reumatesten en spierenzymen (zoals CK’s)
  • Urineonderzoek
  • Elektromyografie
  • Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) van de spieren
  • Spierbiopsie: dit biedt absolute zekerheid over de aandoening
  • Huidbiopsie (indien u huidletsels heeft)
  • Nazicht van de inwendige organen (hart en/of longen) met: elektrocardiogram, echografie van het hart, beeldvorming van de longen en/of longfunctietesten
  • Capillaroscopie bij Raynaudfenomeen
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017