Back to top

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is één van de meest voorkomende oorzaken van handicap bij jonge mensen. Het is een neurologische aandoening die het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) aantast. De mogelijk symptomen zijn erg breed: gevoelsklachten, verminderd zicht, krachtsverlies, evenwichtsproblemen, vermoeidheid, …. De oorzaak van MS is nog steeds niet volledig opgehelderd, maar wordt voor een belangrijk deel verklaard door een fout in ons afweersysteem waarbij ons eigen lichaam (hersenen en ruggenmerg) wordt aangevallen. Door het toenemend aantal behandelingsopties, is de prognose veel gunstiger. Correcte behandeling en opvolging zijn dan ook erg belangrijk.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021