Back to top

Behandelingen

De eerste keuze bij de behandeling van Multiple Sclerose (MS) is inspuitingen met interferonen of een dagelijkse inname van Tecfidera- of Aubagio-tabletten. Deze producten verminderen de kans op een nieuwe aanval met 33-50 procent. Als deze behandelingen onvoldoende effect hebben, dan schakelen we snel over op een meer intensieve medicamenteuze behandeling, via tabletten of infusen.

Onder controle houden

De neuroloog volgt het verloop van de ziekte op de voet. Een gespecialiseerde MS-verpleegkundige staat hem daarin bij. Via eenvoudige tests volgen zij de evolutie van de ziekte nauwgezet op om zo de best geschikte behandelingsmethode te bepalen. Dankzij een aantal recente medische doorbraken kunnen we in de meeste gevallen de ziekte tientallen jaren goed onder controle houden. Dat lukt vooral als de behandeling in de eerste jaren na opkomst van de ziekte opgestart is.

Revalidatie

Na verloop van tijd treedt soms spierzwakte en spierstijfheid op bij MS-patiënten. Heeft u steeds meer functionele beperkingen? Dan stellen de revalidatiearts en kinesisten een aangepast programma van bewegingsoefeningen samen. Dit programma richt zich op herstel en conditieverbetering en stimuleert u om voldoende lichaamsbeweging te nemen. Lichaamsbeweging heeft in het algemeen een positief effect op het verloop van de ziekte.

Psychologische steun

De diagnose, de symptomen en zeker ook de onvoorspelbaarheid van MS zijn vaak zwaar voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Een klinisch psycholoog staat u en uw naasten in het dagelijkse leven bij en helpt de ziekte op de juiste manier een plaats te geven.

Als de ziekte de hersenen treft en uw verstandelijke vermogens (het cognitief functioneren) aantast, kan de psycholoog met testen de mate waarin dit gebeurt bepalen en u helpen om hiermee om te gaan.

Klinische studie

MS is het onderwerp van heel wat wetenschappelijk onderzoek. Ook in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV lopen een aantal klinische studies, waarin we het effect en de veiligheid van nieuwe medicamenteuze behandelingen testen en nagaan of patiënten deze goed verdragen. Zorgvuldig geselecteerde patiënten kunnen eventueel gratis deelnemen aan deze studies. De neuroloog, studiecoördinator en MS-verpleegkundige leiden deze studies in goede banen en volgen de patiënten nauwkeurig op aan de hand van eenvoudige onderzoeken op regelmatige basis.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017