Back to top

Behandeling en opvolging

Afhankelijk van de aard en het verloop van de symptomen en de resultaten van de onderzoeken wordt voor elke patiënt zo snel mogelijk de meest geschikte behandeling gestart.

We nemen uitgebreid de tijd om alle behandelingsopties door te spreken. Informatiebrochures omtrent diagnose en behandeling worden ook meegegeven. Behandelingen proberen de kans op nieuwe opflakkeringen te verkleinen en de evolutie naar blijvende handicap te voorkomen of te vertragen. De MS verpleegkundige blijft hierbij uw eerste en gemakkelijk bereikbare aanspreekpunt. Opflakkeringen kunnen worden behandeld met een korte kuur van corticoïden.

Ons multidisciplinair team en revalidatie

In functie van de symptomen en noden van de patiënt, worden verschillende disciplines in uw opvolging mee betrokken. Dit kan gaan van de revalidatiearts, kinesist, uroloog, sociale dienst, psycholoog,…. Patiënten die multidisciplinair en op maat opgevolgd zijn, voelen zich beter en doen het neurologisch ook beter. De multidisciplinaire zorg is op maat gemaakt en de disciplines die voor u relevant kunnen zijn, volgen u mee op.

Naast opvolging via de consultatie, kan je zowel ambulant maar ook via opname een revalidatietraject op maat volgen in ons nieuw revalidatiecentrum.

Klinische studies

We nemen ook deel aan klinische studies met nieuwe behandelingen voor MS. Meer info vind je verder op deze site: https://www.azsintjan.be/nl/diensten/neurologie/campus-sint-jan/klinische-studies-en-wetenschappelijke-activiteiten

Nuttige links

https://www.ms-vlaanderen.be/

https://www.ms-vlaanderen.be/jongerenwerking

https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/online-community

https://www.nationalmssociety.org/

https://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/

http://mswijzer.be/

https://nationaalmsfonds.nl/

https://floodlightopen.com/en-BE

https://cleo-app.be/

MS en Covid-19

https://www.ms-vlaanderen.be/news/advies-coronavirus-vanuit-msif-internationale-federatie-update-januari

https://www.ms-vlaanderen.be/covid-19-coronavirus

https://www.msif.org/news/2020/02/10/the-coronavirus-and-ms-what-you-need-to-know/

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021