Back to top

Behandelingen

Bij frequente acute middenoorontstekingen of bij een langdurige chronische middenoorontsteking met opstapeling van vocht achter het trommelvlies, is plaatsen van trommelvliesbuisjes aangewezen.  Trommelvliesbuisjes zijn kleine drains uit silicone die via een kleine insnede vooronder in het trommelvlies geplaatst worden.

Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen gebeurt via daghospitalisatie. We brengen hen hiervoor in een roes. Bij volwassenen kunnen trommelvliesbuisjes onder plaatselijke verdoving geplaatst worden op de poli.

Trommelvliesbuisjes worden na verloop van tijd opnieuw uit het trommelvlies gestoten. Gemiddeld gebeurt dit na 6 tot 18 maanden, maar hier bestaat een grote variatie in.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 februari 2017