Back to top

Diagnose

Cellen van het lymfeklierweefsel of lymfatisch weefsel zijn grofweg te verdelen in twee soorten. Beide soorten ontstaan in het beenmerg uit de stamcellen:

 • B-lymfocyten: deze blijven in het beenmerg en rijpen in de lymfeklieren verder.
 • T-lymfocyten: deze zwermen uit naar de thymus, waar ze verder gaan als T-cellen en zich verspreiden naar andere organen. Zo komen de oorspronkelijke lymfocyten als T-cellen in het lymfeklierweefsel terecht.

Beide cellen spelen een specifieke rol in het afweersysteem. Door middel van celmerkers is in het laboratorium vrij gemakkelijk te bepalen of een bepaalde lymfocyt een B- of een T-cel is.

Abnormaal: lymfoom

Wanneer lymfocyten zich abnormaal ontwikkelen en ongecontroleerd woekeren, spreekt men van lymfoom. Lymfomen worden in twee grote families ingedeeld:

 • Hodgkin lymfoom (vroeger ook: ziekte van Hodgkin): ‘kreupele’ B-lymfocyten, die abnormaal gaan woekeren.
 • Non-Hodgkin lymfoom: verschillende soorten B-cel lymfomen en T-cel lymfomen. Elke soort is verder onder te verdelen en vertoont telkens ander gedrag.

Het verschil is alleen met microscopisch onderzoek van het lymfeklierweefsel te zien door de patholoog. Soms zijn bijkomende testen nodig (kleuringen, DNA-onderzoek van de lymfocyten).

Het lymfevatensysteem met de lymfevaten, klieren en klierregio’s.
Lymfeklierkanker ontstaat in het lymfevatensysteem.

Een schematische indeling van het lymfatische systeem.

De verschillende soorten non-Hodgkin lymfoom:

 • FL: folliculair lymfoom
 • MALT L: mucosageassocieerd lymfoom
 • MZL: marginaal zone lymfoom
 • MCL: mantelcellymfoom
 • DLCL: diffuus grootcellig lymfoom
 • SLL: kleincellig lymfocytair lymfoom
 • BL: Burkitt-lymfoom
 • LL: lymfoblastair lymfoom
 • PTCL: perifeer T-cel lymfoom
 • ALCL: anaplastisch grootcellig lymfoom
Wanneer lymfocyten zich abnormaal ontwikkelen en ongecontroleerd woekeren, spreekt men van lymfoom.
Er zijn veel verschillende subtypes lymfomen; allen zijn abnormale lymfocyten.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 23 februari 2017