Back to top

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van een longembolie is pijn op de borst, gelijk oplopend met de ademhaling. Kortademigheid (dyspnoe) en versnelde ademhaling (tachypnoe) zijn ook veel voorkomende klachten. Ook is het ophoesten van bloed (hemoptoe) mogelijk. Dit kan duiden op een longinfarct. Ter hoogte van de benen kunnen krampen, aderontstekingen (flebitis), zwellingen en roodheid wijzen op klonters in de aders.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017