Back to top

Onderzoeken

Om vast te stellen of u een longembolie heeft, krijgt u eerst een lichamelijk onderzoek. De volgende onderzoeken bevestigen de diagnose:

  • Bloedonderzoek
  • Bloedgasanalyse (punctie van de slagader bij de pols of lies)
  • Electrocardiogram (ECG)
  • Longfoto (RX-thorax)
  • CT-scan van de longen om stolsels in de longslagaders of een longinfarct op te sporen
  • Echocardiografie om de rechter hartfunctie en druk in de longslagader te meten
  • Bij speciale indicatie: ventilatie-perfusie scan
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017