Back to top

Longembolie

Een longembolie is een afsluiting van een longslagader. Meestal gaat het om een bloedstolsel (trombus) die van elders komt. Hierdoor wordt een gedeelte van de long niet of onvoldoende van bloed voorzien en kunnen longklachten ontstaan. Deze aandoening komt gemiddeld bij 2 op de 1.000 mensen voor.

Minimale kans op longinfarct

De kans op het afsterven van longweefsel (longinfarct) bij een longembolie is niet groot. De longen hebben namelijk een dubbele vaatvoorziening en vele verbindingen tussen de bloedvaten. Hierdoor komt een longinfarct slechts in ongeveer 10 procent van de gevallen voor.

Oorzaken longembolie

Meestal is een trombose de oorzaak van de longembolie. Bij deze aandoening worden bloedstolsels gevormd in de bloedvaten. Die stolsels komen vooral voor in de aders van de benen en het bekken, soms in het rechterdeel van het hart en in zeldzame gevallen in de aders van de armen. Een deel van zo’n bloedstolsel kan losraken en komt via de bloedstroom in de longslagaders terecht. In zeldzame gevallen wordt een longembolie veroorzaakt door een vetembolie: vetbolletjes uit het bot komen na een botbreuk terecht in de bloedbaan en eindigen in de longen.

Risicofactoren

De risico’s voor het krijgen van een longembolie zijn dezelfde als bij een trombose:

 • Ouder dan 65 jaar
 • Eerdere longembolieën of trombose
 • Bedlegerigheid door bijvoorbeeld ziekte, immobilisatie (lang stilzitten) door lange reizen
 • Roken
 • Pilgebruik
 • Kanker
 • Trombose en/of longembolieën in de familie
 • Recente operatieve ingrepen
 • Aangeboren stollingsstoornissen (factor V Leiden-mutatie)
 • Overgewicht
 • Spataders
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017