Back to top

Symptomen

Pijn en kortademigheid zijn de belangrijkste symptomen van een klaplong. De pijn ontstaat meestal vrij plots, is stekend van karakter en verergert vaak door ademen en hoesten. De ernst van de kortademigheid is afhankelijk van de grootte van de klaplong. Minder vaak is hoesten een van de klachten, slechts zelden wordt daarbij bloed opgehoest.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017