Back to top

Behandelingen

De behandeling van een klaplong is afhankelijk van de ernst, de klachten en de oorzaak.

Afwachten

Bij een kleine, spontane klaplong kan de opening ook spontaan sluiten. De lucht wordt vanzelf langzaam opgenomen in de pleuraholte. Het toedienen van extra zuurstof kan dit proces versnellen.

Manuele aspiratie

Hierbij wordt de pleuraholte aangeprikt met een slangetje (katheter) waardoor lucht wordt opgezogen (geaspireerd). Nadien wordt de katheter weer verwijderd.

Thoraxdrain

Er wordt tijdelijk een buisje (drain) geplaatst in de pleuraholte. Zo wordt lucht weggezogen en kan de long zich weer uitklappen. U wordt in dit geval enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis, totdat het buisje verwijderd kan worden.

Operatie

Als de opening niet spontaan sluit of als er voor de tweede keer een klaplong ontstaat, kan een kijkoperatie of VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) worden uitgevoerd. Tijdens deze procedure wordt de ontstane luchtopening gesloten. Om een nieuwe klaplong te vermijden, worden tijdens diezelfde ingreep de twee vliezen aan elkaar ‘geplakt’ met steriele talkpoeder. Dat wordt chemische pleurodese of talkage genoemd. Ook kan een deel van de vliezen worden verwijderd. Dit heet pleura abrasie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017