Back to top

Onderzoeken

Om vast te stellen of u jicht heeft, doen we de volgende onderzoeken:

Bloedonderzoek

Een te hoog urinezuur in het bloed (hyperuricemie) is een klassiek kenmerk van jicht. Een groot deel van de mensen met een verhoogde urinezuurconcentratie zal echter nooit jicht ontwikkelen. Tijdens een jichtaanval kan het urinezuur ook verlagen, waardoor bloedonderzoek een normale concentratie van urinezuur kan vertonen tijdens een acute opstoot van jicht. Daarom moet ook na de aanval het urinezuur worden gemeten. Het bloed wordt ook getest op de kenmerken van ontsteking en het aantal witte bloedcellen (dit kan stijgen tijdens een acute aanval). Ook wordt vaak de nierfunctie gecontroleerd om te controleren op eventuele schade aan de nieren.

Gewrichtspunctie

Wanneer de jichtaanval zich manifesteert ter hoogte van een groter gewricht, zoals de knie of de elleboog, kan uw arts dit gewricht aanprikken om een staal van het gewrichtsvocht te verkrijgen. Als dit gewrichtsvocht de typische urinezuurkristallen bevat, bevestigt dit de diagnose van jicht met zekerheid.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017