Back to top

Onderzoeken

Om vast te stellen of u interstitieel longlijden heeft en wat daarvan de oorzaak is, zijn eventueel de volgende onderzoeken nodig:

  • Uitgebreide anamnese (onderzoek van uw ziektegeschiedenis) naar eventuele blootstellingen
  • Klinisch onderzoek 
  • Laboratoriumonderzoeken, waaronder auto-immuunserologie en eventueel bloedgasanalyse
  • Longfoto (RX-thorax) en CT-scan
  • Longfunctietesten voor de longinhoud en zuurstofopnamecapaciteit
  • Wandeltest of fietsproef om de inspanningscapaciteit en zuurstofgebrek te meten tijdens inspanning
  • Bronchoscopie met lavage (steriel water wordt geïnstilleerd in de longen voor latere celtelling en kweken)
  • Longbiopsie

Een grondige evaluatie van de onderzoeken door de longarts, radioloog en anatomopatholoog is absoluut noodzakelijk. Eventueel worden andere specialisten, zoals een reumatoloog of algemeen internist, hierbij betrokken. De multidisciplinaire teams komen maandelijks samen om de correcte diagnose en behandeling te bespreken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017