Back to top

Behandelingen

De behandeling van interstitieel longlijden is afhankelijk van de symptomen en de oorzaak.

Auto-immuunziekten

Bij auto-immuunlijden wordt een behandeling met steroïden opgestart, eventueel in combinatie met andere immuunsuppressieve medicatie.

Blootstelling

Bij blootstelling moeten eerst de schadelijke stoffen (agens) worden verwijderd.

Longinfectie

Bij longinfecties worden antibiotica voorgeschreven.

Kanker

Bij lymfangitis carcinomatosa bij kanker wordt de oncologische behandeling vaak gecombineerd met steroïden.

Onbekende oorzaak

Wanneer de oorzaak van longfibrose onbekend (idiopathisch) is, kan de patiënt worden doorverwezen naar het UZ Leuven. Hier kan een specifieke antifibrotische behandeling met pirfenidone of nintedanib worden gestart.

Verder: soms hebben patiënten zuurstoftherapie nodig of baat bij een respiratoir revalidatieprogramma. Bij ernstige, levensbedreigende gevallen is longtransplantatie mogelijk, als de patiënt jonger is dan 65 jaar.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 14 februari 2017