Back to top

Behandeling

Afhankelijk van de locatie van het hypofyse adenoom en het soort hormonen dat het produceert, wordt er gekeken welke opvolging en/of behandeling (operatie, medicatie) aangewezen is. 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 18 november 2020