Back to top

Behandelingen

Preventief: vermijd in de ogen wrijven

Er is een associatie tussen de progressie van keratoconus en het frequent in de ogen wrijven. Probeer dit dus te vermijden. Heeft u last van jeukende of droge ogen (bijvoorbeeld door allergie), behandel dit dan met druppeltherapie.

Brillenglazen of zachte contactlenzen

Bij beginnende keratoconus kan de gezichtsscherpte nog met brillenglazen of zachte contactlenzen worden verbeterd.

Harde contactlenzen

Naarmate de vormverandering toeneemt, zijn een bril en/of zachte contactlenzen niet meer voldoende. Deze kunnen de kegelvorm niet corrigeren. Het gebruik van harde contactlenzen is dan de oplossing. De meest gebruikte contactlens is de keratoconuslens. Mogelijk is het levenslange gebruik van harde contactlenzen voldoende om keratoconus te corrigeren.

UV-crosslinking

In een vroeg stadium van keratoconus kan ook UV-crosslinking worden overwogen. Verslechtering van de keratoconus is een belangrijke voorwaarde om tot deze behandeling over te gaan. Het doel van deze behandeling is het stabiliseren van de situatie en dus een verdere progressie te vermijden. Dit afremmen of verminderen van de kegelvorming gebeurt door de stabiliteit en stijfheid van het hoornvliesweefsel te verhogen. Met UV-straling en vitamine B2 wordt de structuur van de grootste laag van het hoornvlies (stroma) versterkt.

Hoornvliestransplantatie

Alleen wanneer voorgaande behandelingen niet meer mogelijk zijn, wordt overgegaan tot een hoornvliestransplantatie. Hierbij wordt het volledige hoornvlies (penetrerende keratoplastie) of het voorste deel van het hoornvlies (DALK) verwijderd en vervangen door een donorhoornvlies. Ook na deze ingreep is een aanpassing met bril of harde contactlenzen nodig.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 februari 2017