Back to top

Trigeminale autonome cefalalgieën (o.a. cluster hoofdpijn)

Trigeminale autonome cefalalgieën zijn een groep van zeldzamere hoofdpijnsyndromen die gekenmerkt worden door aanvallen van hevige hoofdpijn aan 1 zijde samen met zogenaamde ‘autonome verschijnselen’ (bv. een tranend oog of een lopende neus). Deze autonome verschijnselen komen aan dezelfde kant voor als de hoofdpijn.

Afhankelijk van de duur en het aantal van de aanvallen onderscheidt men verschillende types trigeminale autonome cefalalgieën.

De meest gekende en meest voorkomende vorm is cluster hoofdpijn. Dit is een zeer invaliderende hoofdpijn  die meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomt.

Het gaat om frequente (tot soms meer dan 8 per dag) vaak nachtelijke aanvallen van een zeer hevige hoofdpijn die rond het oog gelokaliseerd is. Onbehandeld duurt een aanval van 15 tot 180 min. Dit gaat typisch gepaard met autonome symptomen en een gevoel van rusteloosheid of agitatie. De hoofdpijn kan zo hevig zijn dat deze ook de bijnaam ‘suicide headache’ krijgt.

Ook hierbij is er een episodische en chronische vorm.

De aanvallen reageren zeer goed op zuurstof (via een zuurstofmasker) of op een subcutane inspuiting met Imitrex.

Bij zeer frequente aanvallen kan ook hierbij een onderhoudsbehandeling worden gestart. Dit wordt tijdens de consultatie besproken.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021