Back to top

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een frequente en vaak invaliderende neurologische klacht met een belangrijke en vaak onderschatte weerslag op het sociale en professionele leven. De mogelijke oorzaken zijn talrijk; zelden is hoofdpijn een symptoom van een ernstige neurologische aandoening. De soms complexe diagnostiek en behandeling ervan gebeuren dan ook best op een gespecialiseerde hoofdpijnraadpleging.

Hoofdpijn wordt ingedeeld volgens de classificatie van de ‘International Headache Society’ (IHS).

In de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen ‘primaire hoofdpijn’ en ‘secundaire hoofdpijn’. Een secundaire hoofdpijn wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening (bv. een hersenvliesontsteking, een hersenbloeding, een hersentumor …), die best zo snel mogelijk ontdekt en behandeld wordt. Hierbij vindt de neuroloog meestal alarmsignalen of afwijkingen bij het klinisch neurologisch onderzoek en worden doorgaans bijkomende onderzoeken gepland (bv. beeldvorming met CT of NMR van de hersenen, bloedname, EEG, lumbale punctie). Bij een ‘primaire hoofdpijn’ zijn deze onderzoeken normaal.

De IHS onderscheidt 4 types van primaire hoofdpijn:

Daarnaast zijn er pijnsyndromen ter hoogte van het gelaat (bv. trigeminus neuralgie) en enkele minder frequente hoofdpijnvormen.

Voor de diagnose en beoordeling van het effect van de behandeling is het bijhouden van een hoofdpijnkalender nuttig.

Wanneer u voor de eerste maal naar onze hoofdpijnraadpleging komt, vragen we u ook een vragenlijst in te vullen. U vindt deze verder op de site: https://www.azsintjan.be/nl/diensten/neurologie/campus-sint-jan/documentatie.

We nemen ook deel aan klinische studies met nieuwe behandelingen voor hoofdpijn. Meer info vind je verder op deze site: https://www.azsintjan.be/nl/diensten/neurologie/campus-sint-jan/klinische-studies-en-wetenschappelijke-activiteiten

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22 april 2021