Back to top

Hoofd- en halskanker

‘Hoofd-halstumoren’ is een verzamelnaam voor kankers die zich vormen in de bovenste luchtwegen en de grote speekselklieren. Tot deze groep behoren onder andere de kankers ter hoogte van de mondholte, de keelholte (orofarynx), het strottenhoofd (de larynx), de neus en sinussen en de grote speekselklieren. Hoofd- en halskankers maken ongeveer 4 procent uit van alle nieuwe kankerdiagnoses in België en komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoofd-halskankers vormen de vierde meest frequente tumor en vijfde doodsoorzaak bij mannen en de negende meest voorkomende tumor bij vrouwen.

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een pionier in Vlaanderen door het inzetten van robottechnologie bij de behandeling van bepaalde hoofd-halskankers.

Oorzaken

Voor kankers in de mond- en keelholte en ter hoogte van het strottenhoofd zijn de belangrijkste risicofactoren tabak- en alcoholgebruik. Ook is een verband aangetoond tussen keelkanker en besmetting met bepaalde types van het humaan papillomavirus (HPV).

Voor kanker ter hoogte van de sinussen (neusbijholten) is een van de belangrijkste risicofactoren de blootstelling aan houtstof (houtbewerkers). Daarnaast kunnen onder andere ook erfelijke factoren een rol spelen.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15 februari 2017