Back to top

Behandelingen

De behandeling is afhankelijk van de locatie en de uitgebreidheid van de tumor, de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen en de algemene toestand van de patiënt. De beslissing over de beste behandeling van een hoofd-halskanker wordt steeds genomen na multidisciplinair overleg. Hiervoor is in 2005 het Brugs Oncologisch Hoofd-hals Centrum opgericht. Een hecht samenwerkend team van artsen uit diverse specialismen (Neus-, Keel- en Oorziekten, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radiotherapie, Medische Oncologie, Radiologie, Pathologische Anatomie, Anesthesie), maatschappelijk werkers, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen, staat, in nauw overleg met de huisarts, in voor de diagnostiek, behandeling, begeleiding en opvolging van patiënten met hoofd-halskanker.

Voor een aantal tumoren is bestraling (radiotherapie) de eerste aangewezen behandeling, eventueel in combinatie met chemotherapie. Voor andere tumoren is een operatie aangewezen, al dan niet gevolgd door bestraling. Bepaalde tumoren in de keelholte (farynx) en het strottenhoofd (larynx) kunnen weggenomen worden met behulp van de robot. De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten van campus Sint-Jan behaalde de Vlaamse primeur voor het gebruik van robottechnologie bij de behandeling van geselecteerde hoofd-halskankers. Na elke behandeling voor hoofd-halskanker is een jarenlange regelmatige opvolging aangewezen.

Transorale robotchirurgie

Het Da Vinci robotsysteem wordt reeds enkele jaren intensief gebruikt in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. De grote voordelen zijn de uitstekende 3D-visualisatie en haarfijne dissectie in moeilijk bereikbare plaatsen van het lichaam, en dit meestal via een minimale insnede. De robot wordt dan ook ingezet bij moeilijk bereikbare tumoren van farynx en larynx. De genezing van de patiënt verloopt zo vlotter, met de best mogelijke cosmetische resultaten.

Transorale robotchirurgie

Heelkunde maakt integraal deel uit van de multimodaliteitsbehandeling van farynx- en larynxtumoren. In geselecteerde gevallen geeft deze chirurgie een mooie kans op genezing, maar conventionele procedures vereisen soms grote halsinsnedes met het splitsen van de kaak en/of halsspieren. Daartegenover hebben minimaal invasieve transorale procedures aangetoond dat ze op lange termijn slik- en articulatiefuncties verbeteren, met minder infectiegevaar en een snellere herstelperiode. Het Da Vinci robotsysteem heeft, door zijn superieur 3D-zicht en zijn speciaal ontwikkelde ‘endowrist’-instrumenten, alle tools om in deze nauwe werkruimte tot zeer gecompliceerde en bloedloze bewegingen over te gaan. Ook is de chirurg fysiek verwijderd van de operatie, wat ruimte laat voor een tweede chirurg met dus extra handen en bijkomende expertise. In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Av worden met de robot zowel goed- als kwaadaardige tumoren van de tongbasis, tonsil, epiglottis en larynx en sinus piriformisgezwellen aangepakt.

 

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 13 februari 2017