Back to top

Behandelingen

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voorziet een multidisciplinair neuro-oncologisch zorgprogramma voor mensen met hersentumoren. Daarbinnen werken een neuro-oncoloog, oncologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, verpleegkundige en psycholoog. Door de combinatie van verschillende disciplines spelen we in op de specifieke behoeften van de patiënt en diens naasten en gaan we voorbij de louter medische behandeling. Ook stellen we de patiënt, desgewenst, aansluitende professionele hulp voor.

Persoonlijke behandeling

Elke behandeling stemmen we af op overlevingskansen van de patiënt en het behoud van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten. We houden telkens rekening met mogelijke negatieve neveneffecten en de algemene levenskwaliteit. Bedoeling is onze patiënten een maximale tijdswinst van de hoogst mogelijke levenskwaliteit te geven.

Gespecialiseerde verpleegkundige

Onze verpleegkundige is opgeleid in de neuro-oncologie en zich goed bewust van de specifieke problemen waarmee hersentumorpatiënten te maken krijgen. Ze staat patiënten bij in raad en daad; ze luistert, beantwoordt vragen in de verschillende fasen van de behandeling en schakelt op het juiste ogenblik de juiste collega's uit het team in.

Psychologische steun

Een hersentumor hebben is bijzonder beangstigend. De tumor zelf en de behandeling treffen de patiënt vaak in de kern van zijn/haar persoonlijkheid en brengen zijn/haar vermogen tot handelen, denken en functioneren in het gedrang. Ook voor de omgeving is dit een zware klap. Professionele psychologische steun helpt hierbij. Een gespecialiseerde psycholoog is beschikbaar voor patiënten en hun naasten die behoefte hebben aan begeleiding in hun verwerkingsproces.

Klinische studies

Er komen steeds meer behandelingsopties voor hersentumoren. Binnen het neuro-oncologisch zorgprogramma doen we ook mee aan klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen. Zo werken we mee aan nieuwe behandelingen voor hersentumoren. Wie hiervoor in aanmerking komt, vragen we gratis aan deze studies deel te nemen. De studies zijn onder begeleiding van de neuroloog, de studiecoördinator en de gespecialiseerde verpleegkundige. Door contact met de internationale wereld van de neuro-oncologie stellen we zo steeds de best beschikbare behandeling voor.

Palliatieve zorg

Sommige hersentumoren zorgen helaas voor een korte levensverwachting. Het ziekenhuis en het neuro-oncologische team hebben inmiddels een bijzondere expertise opgebouwd in palliatieve zorg. Palliatieve zorg is meer dan alleen levenseindezorg, het is ook vroegtijdige zorgplanning, sociale, psychologische en spirituele bijstand, symptoomcontrole én zorg voor betrokken familie en vrienden.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 28 februari 2017